EK atsakyme R. Paksui – dar vienas patikinimas dėl dėmesio Astravo elektrinės saugumui

2016-11-30

Astravo atominės elektrinės klausimu Europos Komisija domisi nuo pat pradžių, o branduolinė sauga visada buvo labai svarbus diskusijų su Baltarusijos valdžios institucijomis elementas, - teigiama ES klimato kaitos ir energetikos komisaro Miguelio Ariaso Cañetės atsakyme europarlamentarui Rolandui Paksui. 
Europos Parlamento narys, frakcijos Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa vicepirmininkas R. Paksas rugpjūtį kreipėsi į Europos Komisiją, klausdamas, kokių veiksmų ketina imtis Komisija, kad būtų nedelsiant įgyvendinta specialioji deklaracija dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. Ją Baltarusija su Europos Komisija pasirašė dar 2011 metų vasarą. 
R. Paksas paklausime atkreipė EK dėmesį, kad Baltarusijos atominė elektrinė Astrave statoma pažeidžiant dvi tarptautines konvencijas ir teiravosi, kokių veiksmų ėmėsi Komisija, kad šie pažeidimai būtų nedelsiant pašalinti ir būtų užtikrinta tarptautinė projekto priežiūra, taip pat Lietuvos ir visos ES gyventojų saugumas?
Europarlamentaras iš Lietuvos taip pat klausė, kokių veiksmų ketina imtis Komisija, kad Baltarusija laikytųsi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), Europos kompetentingų radiacinės saugos institucijų vadovų organizacijos ir Vakarų Europos branduolinės energetikos reguliavimo institucijų asociacijos (HERCA-WENRA) rekomendacijų dėl avarinės parengties zonų nustatymo ir priemonių taikymo, taip pat kad tinkamai būtų įgyvendintas TATENA principas, numatantis, kad projekto nauda turi atsverti jo keliamą grėsmę?
R. Pakso įsitikinimu, šiuo metu šis principas yra pažeidžiamas, nes AAE projekto atveju naudą gaus Baltarusija, o didžiausia grėsmė ir rizika teks Lietuvai.
EK atsiųstame atsakyme teigiama, kad priėmus 2016 m. vasario 15 d. Tarybos išvadas, Baltarusijos valdžios institucijos ir Komisija dėl Astravo atominės elektrinės palaikė glaudžius ryšius. 2016 m. rugsėjo 19–20 d. kompetentingos Komisijos tarnybos surengė aukšto lygio misiją į Baltarusiją. Tai paskatino Baltarusijos valdžios institucijas skubiai vykdyti branduolinės saugos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal tokias pačias specifikacijas kaip ir ES vykdomas testavimas ir pateikti griežtą jo vykdymo grafiką, visų pirma dėl ES tarpusavio vertinimo, kuris bus atliekamas remiantis nacionaline vertinimo ataskaita.
2016 m. spalio 2–14 d. vyko Tarptautinės atominės energijos agentūros integruotosios reguliavimo priežiūros paslaugos misija Baltarusijoje. Preliminari informacija apie šios misijos rezultatus pateikiama Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA)  ir institucijos „Gosatomnadzor“ interneto svetainėse . Komisijos atstovas dalyvavo stebėtojo teisėmis.
„Be to, Baltarusija yra įpareigota bendradarbiauti kaip TATENA konvencijos dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją, Konvencijos dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui šalis. Europos kompetentingų radiacinės saugos institucijų vadovų organizacijos ir Vakarų Europos branduolinės energetikos reguliavimo institucijų asociacijos (HERCA-WENRA) savanoriškumu grindžiamas metodas gali labai padėti Lietuvai ir Baltarusijai bendradarbiauti kuriant avarijų valdymo sistemą“, - teigiama EK atsakyme. 

R. Pakso įsitikinimu, dėl Astravo atominės elektrinės būtinas konstruktyvus dialogas ir su Baltarusija, ir su Europos Sąjunga, ir su atskiromis jos valstybėmis, labiausiai suinteresuotomis tos elektrinės saugumu. 
„Būtina išnaudoti visas galimas poveikio priemones ir argumentus, kurie įtikintų atominės statytojus, kad tolesnė statyba bus naudinga tik pašalinus visus tarptautinių konvencijų pažeidimus, pačią statybą prižiūrint nepriklausomiems tarptautiniams ekspertams. Tereikia tik noro tas priemones taikyti“, - sakė europarlamentaras R. Paksas.