Europos Laisvės ir tiesioginės demokratijos frakcijos chartija

2015-03-25

Frakcija priima Europos Parlamento narius, kurie pritaria Laisvės ir Demokratijos Europai bei pripažįsta Jungtinių Tautų Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją ir parlamentinę demokratiją. Frakcijos pagrindiniai veiklos principai yra šie:

  1. Skirtingų valstybių gyventojų laisvė ir bendradarbiavimas

Įsipareigojusi laikytis demokratijos, laisvės ir bendradarbiavimo tarp valstybių principų, Frakcija skatina atvirą, skaidrų, demokratišką ir atskaitingą bendradarbiavimą tarp suverenių Europos valstybių ir atmeta Europos biurokratizaciją ir suvienytos centralizuotos europinės supervalstybės kūrimą.

  1. Daugiau demokratijos ir pagarbos žmonių valiai

Įsitikinusi,  jog teisėtas demokratijos lygmuo egzistuoja  valstybėse, jų regionuose ir parlamentuose ir tokio dalyko kaip Europos žmonės nėra,  Frakcija prieštarauja tolesnei Europos integracijai, kuri didintų esamą demokratijos trūkumą, bei centralistinio pobūdžio Europos Sąjungos struktūrai. Frakcija siekia, kad visos naujos ES sutartys ar esamų sutarčių pakeitimai būtų priimami žmonių valia laisvais ir teisėtais referendumais valstybėse narėse. Frakcija tiki, kad kiekvienos valdžios teisėtumas priklauso nuo jos žmonių valios ir jų teisės būti  laisvais ir demokratiškai valdomais piliečiais.

  1. Pagarba Europos istorijai, tradicijai ir kultūros vertybėms

Europos žmonės ir tautos turi teisę saugoti savo valstybių sienas ir stiprinti savo istorines, tradicines, religines ir kultūrines vertybes. Frakcija atmeta ksenofobiją, antisemitizmą ir visas kitas diskriminacijos formas.  Frakcija taip pat remia ir skatina tiesioginę demokratiją kaip pagrindinį saugiklį prieš politinio elito savivalę.

  1. Pagarba nacionaliniams skirtumams ir interesams: laisvas balsavimas

Sutikdama dėl šių principų įgyvendimo savo veikloje, Frakcija gerbia savo delegacijų ir narių laisvę kiekvienoje situacijoje balsuoti taip, kaip jie mano esant reikalinga.