Kur veda bandymai sukurti „Europos pilietį“?

2016-08-18

Vis aktualesne Lietuvai tampančią kultūros ir tradicijų išsaugojimo problemą akcentavo Europos Parlamento narys, frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas, Prezidentas Rolandas Paksas susitikime su aktyvia visuomenininke, kultūrinių renginių organizatore Ūdrijos gyvenvietėje Alytaus rajone Regina Zabitiene ir jos vadovaujamų folkloro ansamblio „Rūta“ bei liaudiškos muzikos kapelos „Ūdra“ dalyviais.

Pasak ponios Reginos, daugelis nedidelių miestelių ir didesnių kaimų kultūros židinių šiandien dar rusena tik tradicijoms bei tautos folklorui pasišventusių žmonių dėka.

„Finansavimas menkas, o ir tas tik programinis. Rašai tas programas ir nesi tikras, ar jos bus patvirtintos. Kolektyvus dažniausiai ne už pinigus kviečiamės, bet vieni kitiems padėdami: jie pas mus atvažiuoja, mes koncertuoti pas juos važiuojame. Žinoma, už savo pinigus. Negi ir kitose Europos valstybėse toks požiūris į kultūros dalykus?“ - stebėjosi Ūdrijos kultūros namams vadovaujanti moteris.

Pasak R. Pakso, Europos Sąjungos valstybėse vyrauja dvejopas požiūris.

„Tas kosmopolitizmo noras, noras sunaikinti tautų identitetą, tradicijas ir kultūrą yra pakankamai stiprus ne vienoje bendrijos narėje. Vienų valstybių politikai tam mažiau priešinasi, kitų – labiau. Esu įsitikinęs, kad kažkokio Europos piliečio darymas, žmogaus atitraukimas nuo jo valstybės istorijos bei kultūros šaknų, tradicijų naikinimas veda anaiptol ne link stipresnės Europos, bet prie atskirų valstybių susinaikinimo. Esu kategoriškai prieš tokią politiką. Šiandien valstybė pirmiausiai turi pakeisti kultūros finansavimo principus ir skirti jos reikmėms mažiausiai dvigubai daugiau lėšų“, - kalbėjo Europos Parlamento frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas R. Paksas.

Apie kultūros puoselėjimo problemas jis kalbėjosi ir susitikęs su alytiškiu, garsiu bonsų meistru Kęstučiu Ptakausku bei Alytaus rajono Alovės Švč. Trejybės bažnyčios klebonu Stanislovu Stankevičiumi.