R. Paksas lazdijiečiams: „Atsispirkime Lietuvai ir tikrai demokratijai keliamoms grėsmėms“

2017-06-08

Susitikime su Lazdijų Trečiojo amžiaus universiteto nariais ir kitais aktyviais lazdijiečiais Europos Parlamento „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas, Prezidentas Rolandas Paksas sakė, kad Europos Sąjunga, lyginant su jos pirmaprade idėja, šiandien yra gerokai iškreiptas darinys nuo tada, kai ES buvo kuriama kaip tautų bendrija.

„Europos Sąjunga, kaip ir visas pasaulis, dabar yra nuolatiniame globalizacijos stiprinimo periode ir tai iš esmės prieštarauja pirminei ES idėjai – tautų ir valstybių Europos bendradarbiavimo idėjai. Šiandien Europoje stengiamasi įtvirtinti diktato principus: vieną kariuomenę, migrantų kvotas ir kitus vieningus dalykus, kurie labiau primena fedaracinę Sovietų Sąjungą negu Europos Sąjungą su jos pirmapradėje reikšmėje deklaruotu valstybių politiniu savarankiškumu bei politine ir ekonomine nepriklausomybe“, - susitikime sakė europarlamentaras.

Apžvelgdamas pasaulio politikos aktualijas, R. Paksas pabrėžė, kad ekonomiką valdant keliasdešimčiai šeimų pasaulyje, ateityje galima laukti tam tikrų sukrėtimų pasaulio politikos ir ekonomikos žemėlapyje.

„Jų interesas yra gauti pelną negalvojant apie visuomenę. Iš visko: iš karo, iš taikos, iš susitarimų dėl karo ir taikos. Iš ekonomikos išradimų ir iš jos sunkumų. Natūralu, kad jie apie tai nuolat galvoja. Nenatūralu yra tai, kad šiandien politikai negalvoja apie visuomenės poreikius. Todėl Europos ir šalies piliečiai ir toliau gyvena toje plotmėje ir su tomis pajamomis, kurios nėra pakankamos jų oriam išgyvenimui. Bet, deja, tai tik iliustruoja ES valstybių politikų negalią“, - sakė EP narys.

Politiko teigimu, plika akimi sunkiai įžiūrimas diktatas politinėms institucijoms ES ir konkrečioms bendrijos valstybėms reiškia tik viena: nepriklausomas valstybes norima „pririšti“ prie naujos ES federacijos, kuri niekuo nesiskirtų nuo tos, kurioje Lietuva buvo penkis dešimtmečius.

„Reikia naujo visuomenės sąjūdžio už savo teises ir laisves. Tai, kas visuomenei šiandien suteikiama laip laisvė, iš tiesų tėra laisvė ne savo nuomonei ir pozicijai, bet tik laisvė pritarti sprendimams, kuriuos priima valdantieji, nederindami ir nelaukdami pritarimo dėl jų iš visuomenės. Tokia laisvė anaiptol nėra tiesioginė demokratija, kuomet piliečiai patys gali spręsti dėl dalykų, kuriems jie pritaria arba ne“, - akcentuodamas naujo sąjūdžio už visuomenės teises ir laisvę būtinumą, Lazdijuose kalbėjo Europos Parlamento „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas, Prezidentas Rolandas Paksas.

Europarlamentarą į susitikimą pakvietę Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai teiravosi, kada Lietuvoje bus įgyvendintas Europos žmogaus teisių teismo sprendimas grąžinti galimybes už R.  Paksą balsuoti Seimo ir Prezidento rinkimuose.

„Aš su tikras, kad šis Seimas to neišspręs. Vargu, ar ir kitas tai galėtų padaryti. Bet tai manęs jau nebejaudina. Politikoje dalyvauti ir visuomenei atstovauti galima ir neužimant pareigų vienoje ar kitoje institucjoje. Yra daug kitų politinės ir visuomeninės veiklos formų. Jas aš ir ketinu išnaudoti“, - sakė R. Paksas.

„Bet politinių teisių atstatymas būtų Jums savotiška moralinė kompensacija“, - pastebėjo susitikime dalyvavęs lazdijietis.

„Man pakankama moralinė kompensacija yra tai, kad šiandien jūs esate čia ir dvi valandas klausote  apie tai, kas iš tiesų yra svarbu ir vertinate tuos dalykus, apie kuriuos aš kalbu“, - sakė europarlamentaras R. Paksas.

 

Europos Parlamento nario R. Pakso biuro inf.