R. Paksas. Nepalikime nuošalėje dalį pajamų praradusių žmonių

2015-06-17

Europos Parlamento frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vicepirmininkas, Prezidentas Rolandas Paksas, susitikęs su Lietuvos komercinių bankų asociacijos prezidentu Stasiu Kropu, aptarė finansų politikos aktualijas, komercinių bankų situaciją bei pasikeitė nuomonėmis dėl šiuo metu parlamente svarstomo socialinio modelio.

R. Paksas išklausė komercinių bankų asociacijos vadovo nuomonę dėl valstybės galimybių palankiai pasiskolinti tarptautinėse finansų rinkose, kad  būtų galima paspartinti per krizę nusavintų lėšų grąžinimą pensininkams bei valstybės tarnautojams.

Europarlamentaras  R. Paksas siūlo, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją bei valstybės finansinę padėtį, nepalikti nuošalėje žmonių, kurie nuo krizės ir neteisėtų tuometinės valdančiosios daugumos sprendimų nukentėjo labiausiai – prarado dalį ir taip kuklių pensijų bei dalį darbo užmokesčio. 

„Dabartinė pensijų bei atlyginimų kompensavimo tvarka nėra socialiai solidari ir teisinga. Reikėtų iš esmės persvarstyti Valstybinių Socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo kompensavimo terminus, valstybei įsipareigojant per vienerius metus iki 2016 metų gruodžios 31 dienos piliečiams sugražinti visus praradimus – 120,6 milijono eurų“, – sakė Prezidentas Rolandas Paksas. 

Pasak jo, esant dabartinei padėčiai finansų rinkose, valstybė itin palankiai gali pasiskolinti reikiamą  sumą.

„Norėčiau pabrėžti, kad tai niekaip nepažeistų Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų: kainų stabilumas, biudžeto deficitas, nacionalinė skola, palūkanų norma ir valiutos kurso stabilumas pilnai atitinka Mastrichto sutartyje nustatytas ribas“, – sakė Prezidentas Rolandas Paksas.

Susitikime taip buvo paliestas klausimas dėl galimų pokyčių euro zonoje, jeigu Graikijos skolų krizė užsitęstų dar ilgesnį laiką.