Sąjūdžio dieną – sveikinimai istoriniam Seimui ir pagarba R. Ozolo atminimui

2015-06-04

Europos Parlamento frakcijos „Laisvės ir demokratijos Europa“ vicepirmininkas, Prezidentas Rolandas Paksas, sveikindamas istorinį Sąjūdžio Seimą dvidešimt septintųjų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo metinių proga, sąjūdininkams linkėjo kurti iš tiesų demokratišką, teisingą Lietuvą, stiprinti vertybinius jos pamatus.

 

Birželio 3 – ąją Europos Parlamento narys Prezidentas Rolandas Paksas padėjo gėlių ant šviesaus atminimo mąstytojo, visuomenės veikėjo, vieno iš pagrindinių Sąjūdžio įkvėpėjų, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Romualdo Ozolo kapo Antakalnio kapinėse.

 

„Šiandien minime Sąjūdžio dieną. Man Lietuvos Atgimimo Sąjūdis – neatsiejamas nuo Romualdo Ozolo asmenybės, jo idėjų, veiklos ir mąstymo. Todėl šiandien esu čia. Romualdo Ozolo Sąjūdis siekė apjungti visus dirbti Lietuvai, nepaisant pažiūrų, tikėjimo, partiškumo ir kitokių skirtybių, tačiau pagrindinė vienijanti jėga buvo tautiškumas. Manau, kad savo tautiškumo ugdymui skiriame per menką dėmesį šiandien. 

 

Lietuvių tauta turi tuos vertybinius pagrindus, ant kurių statydintina valstybės šiandiena ir ateitis. Kodėl kartais taip blaškomės veikiami globalizacijos, sekuliarizmo ir kitokių –izmų? Kaip dabartinė karta suvokia modernų lietuvių tautinį tapatumą? Esu įsitikinęs, kad tik kurdami modernią tautišką valstybę, sąžiningą ir laimingą visuomenę galime suderinti šimtmečiais puoselėtą kultūrą su nešama pasaulio pažanga. 

 

Kaip yra sakęs Romualdas Ozolas „žmogus turi vėl išmokti gyventi ne tiktai sau – štai kur ta didžioji mūsų ateitis kančia ir viltis“, - kalbėjo Prezidentas Rolandas Paksas pagerbdamas Lietuvos Sąjūdžio įkūrėjo atminimą.

 

Visam Sąjūdžio Seimui skirtame R. Pakso sveikinime sakoma, kad Sąjūdžio kelias į nepriklausomą valstybę – tai tautos atgimimo, moralinio atsinaujinimo ir vilties kelias.

„Sąjūdis apjungė visus dirbti Lietuvai, nepaisant pažiūrų, tikėjimo, partiškumo ir kitokių skirtybių, tačiau pagrindinė Sąjūdį vienijanti jėga buvo Tautiškumas.

Jausdami atsakomybę už lietuvių tautinį tapatumą ir savo valstybę, kurkime iš tiesų demokratišką, teisingą Lietuvą, stiprinkime vertybinius jos pamatus.

Didžiuojamės Sąjūdžiu ir jo Laisvės dvasia.

Dieve, laimink Lietuvą! “, - sakoma Europos Parlamento nario Prezidento Rolando Pakso sveikinime sąjūdininkams, minint Sąjūdžio dieną.

Lietuvos Sąjūdžio gimimo data laikoma 1988 metų birželio 3 diena, kai iniciatyvinės grupės nariai Vilniuje paskelbė apie Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio susikūrimą. Pirmame suvažiavime buvo išrinktas 220 narių LPS Sąjūdžio Seimas. Vėliau ši organizacija išaugo iki šimtatūkstantinio judėjimo, kuris Lietuvoje 1990 metais sudarė prielaidas atkurti valstybės nepriklausomybę.