Šeimos dieną – susitikimas su daugiavaike šeima

2015-05-18

Tarptautinę šeimos dieną Europos  Parlamento frakcijos „Laisvės ir demokratijos Europa“ vicepirmininkas  Prezidentas Rolandas Paksas, apsilankęs Dainos ir Tomo Stravinskų šeimoje, kurioje auga 16 vaikų, teigė, jog Lietuvos demografinės būklės esminis pagerinimas turi būti suvokiamas kaip strateginis valstybės tikslas, o parama šeimoms, auginančioms vaikus, turi būti reali, ilgalaikė ir stabili.

„Tarptautinę šeimos dieną turime liudyti – šeima mums nepaprastai svarbi. Ji yra pirmoji natūrali bendruomenė, iš kurios išauga bet kuri kita humaniškoji visuomenė, o jos pamatinės vertybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Tai svarbiausios vertybės, kurias šiandien privalo gerbti ir puoselėti mūsų valstybė. Liudykime šeimą, kaip neišsenkantį lietuvybės šaltinį“,- sakė Europos Parlamento narys Prezidentas Rolandas Paksas.

Pasak R. Pakso, šeima yra pagrindinė socialinė institucija, todėl jos saugumas bei vientisumo išlaikymas yra ne tik asmens reikalas, bet ir bendruomenės, valstybės bei pagrindinių Europos Sąjungos institucijų rūpestis. Briuselis turi išgirsti mūsų balsą, o ne bandyti primesti direktyvas, griaunančias tradicinę šeimos sampratą.

„Europos Sąjunga turi garantuoti, kad mūsų valstybės išlaikoma vaikų ir jaunimo švietimo bei ugdymo sistema, grindžiama krikščioniškąja tradicija, nebūtų diskriminuojama. Šeima - tai erdvė, kurioje skleidžiasi mūsų tapatybė. Todėl turime telkti ir palaikyti pilietines iniciatyvas, skirti materialinius bei finansinius išteklius remti jaunas ir besikuriančias šeimas. Ypač svarbu užtikrinti realias galimybes jaunoms šeimoms įsigyti nuosavą būstą ,“ – pabrėžė europarlamentaras R. Paksas.

Su Stravinskų šeima jis kalbėjosi apie vaikų užimtumą, popamokinės veiklos galimybes ir būtinumą didinti valstybės finansavimą vaikų kūrybiškumo ugdymui bei vaiko pinigų krepšelio skyrimą kiekvienai šeimai. Kartu su Prezidentu R. Paksu šiame pokalbyje dalyvavo ir Švietimo ir mokslo viceministrė Natalija Istomina. Stravinskai padėkojo R. Paksui už apsilankymą ir šeimai įteiktą dovaną – sportinių įgūdžių treniruoklį - bėgimo takelį.