Ar Europoje koncentruojantis tik į migrantus ir pabėgėlius, nepamirštamos aktualios pačių europiečių problemos: nedarbas, socialinė atskirtis, netgi kainų ir atlyginimų santykis, dėl...

„Europos Sąjungoje turi būti sukurta sistema, kuri leistų apie dingusius vaikus operatyviai informuoti ne tik tos šalies, kurioje jis dingo, bet ir kitų ES valstybių teisėsaugos institucijas bei...

Europos Parlamento narys, Prezidentas R. Paksas ketvirtadienį susitiko su Europos Parlamento pirmininku Martinu Šulcu. Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta Lietuvoje šeštus metus...

Su migrantų srautais nesusidorojančiai Europos Sąjungai siūloma sukurti bendrą europinę prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, kuri leistų Sąjungos šalims pasidalinti prieglobsčio prašytojus...

Antradienį, Kovo 8-ąją,  Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, raginančią pasirūpinti prieglobsčio prašančių moterų saugumu.


Europos Parlamente kalbėjęs Jungtinių Tautų vyriausiasis...

Jungtinės Karalystės narystė Europos Sąjungoje  ir migrantų krizė bus tarp svarbiausių vasario 18–19 d. vyksiančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo darbotvarkės klausimų. Trečiadienį Europos...

Pages