Visuomenės pasitikėjimas Europos Parlamentu ir ES toliau didėja

2017-10-19

Neseniai atlikta „Eurobarometro“ apklausa parodė, kad, palyginti su pernai, dabar europiečiai dar palankiau vertina Europos Sąjungą ir jos Parlamentą.

 Ši Europos Parlamento (EP) užsakymu atlikta apklausa išryškina piliečių nuomonę apie narystę ES ir jos teikiamą naudą, apie tai, ar jų nuomonė yra svarbi ES, taip pat jų požiūrį į Europos Parlamentą, jo prioritetus, veiksmus ir misiją. Apklausoje, atliktoje rugsėjo 23–spalio 2 d. visose 28 ES valstybėse, dalyvavo 27881 žmogus.

64 proc. Sąjungos piliečių mano, kad jų šalis gavo naudos iš narystės ES – tai 4 proc. punktais daugiau palyginti su pernai ir beveik tiek pat, kiek iki krizės. 57 proc. gyventojų mano, kad narystė ES yra geras dalykas. Domėjimasis ES reikalais taip pat išlieka aukštas – 57 proc.

47 proc. apklaustųjų mano, kad jų balsas svarus ES – tai didžiausias procentas nuo 2009 m. EP rinkimų. Daugiau nei pusė respondentų (55 proc.) teigė besidomintys 2019 m. EP rinkimais, o 47 proc. mano, kad EP ateityje turėtų atlikti didesnį vaidmenį. Piliečių, turinčių neutralų EP įvaizdį, dalis Europos Sąjungoje yra 42 proc., o 33 proc. turi teigiama įvaizdį – tai 8 proc. punktais daugiau palyginti su pernai. Neigiamą įvaizdį turinčiųjų dalis sumažėjo 7 proc. punktais ir sudaro 21 proc.

Žmonės tikisi, kad ES padės apsaugoti juos nuo tam tikrų grėsmių: terorizmo (58%), nedarbo (43%), skurdo ir atskirties (42%), nekontroliuojamos migracijos (35%). Mažiau nei ketvirtadalis paminėjo klimato kaitą (23 proc.), religinį radikalizmą (23 proc.), organizuotą nusikalstamumą (22 proc.), ginkluotą konfliktą (21 proc.), politinį ekstremizmą (20 proc.). Dar rečiau buvo paminėtos užkrečiamosios ligos (10 proc.), kibernetiniai išpuoliai, socialinis dempingas ir grėsmė duomenų privatumui (kiekvieno 9 proc.).

Piliečiai tikisi, kad ES užtikrins pagrindines teises (44%), laisvę keliauti, dirbti ir studijuoti visoje ES (36%), darbo teises (34%), tinkamas pensijas (34%) ir ekonominę gerovę (33%). Jie tikisi, kad Europos Parlamentas visų pirma gins žmogaus teises (56 proc.), laisvą žodį (34 proc.) bei vyrų ir moterų lygybę (32 proc.). Žmonės taip pat tikisi, kad Europos Parlamentas rems kovą su skurdu ir atskirtimi (41 proc.), terorizmu (41 proc.) ir jaunimo nedarbu (31 proc.).

Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani ta proga pareiškė: „Apklausos rezultatai yra labai palankūs ir padrąsinantys. Tyrimas parodė, kad pasitikėjimas ES institucijomis ir jų darbu toliau auga, taigi baigiame įveikti pastarųjų kelerių metų krizę. Vis daugiau žmonių Europos Sąjungą laiko esminiu veiksniu, pajėgiu išspręsti didelius iššūkius ir apsaugoti juos nuo bendrų grėsmių, tokių kaip terorizmas, nedarbas ar skurdas. Mes, žmonių išrinktas Parlamentas, jaučiame pareigą pateisinti šiuos lūkesčius, todėl turime dirbti dar daugiau šia linkme. Apklausos rezultatai taip pat įgalioja EP toliau vaidinti svarbų vaidmenį kuriant ES ateitį. Europos Parlamentas yra geriausias forumas diskusijoms apie tai, kaip ES turėtų atrodyti, kokias užduotis atlikti ar kokius įgaliojimus turėti.“